SRCHA

Swedish Reined Cow Horse Association

Camping med el

Bokade campingplatser med EL - bokade platser per xxxxxx, platser för funktionärer tillkommer - ej ännu publicerat 2021-08-22

Bokade campingplatser utan EL - ej ännu publicerat 2021-08-22

Deltagare med rätt att stå inne på campingområdet med plats för eluttag. Du ska hämta ut ditt kort för CAMPING BETALD vid anmälan i sekretariatet och det kortet SKA därefter placeras på väl synlig plats på ditt fordon.  

Tänk på att:

- Visa hänsyn och hjälp till. Koppla till uttaget som tillhör din plats (samma nummer) = inga problem.

- Camping har uttag för 220 V, ej 380 V.

- Avstånd mellan ekipage för brandsäkerheten!

- De "långa" platserna mot träden/stallarna är i första hand till för större hästbussar och lastbilar. Dessa ska INTE stå längs med staketet mot stallet som ligger närmast ridhuset.

- Kontroll sker och du ska ha ditt kort CAMPING BETALD placerad väl synligt.

Bokade stugor

Bokade stugor

Du får nyckel och ditt stugnummer vid anmälan i sekretariatet - ej ännu publicerat 2021-08-22