SRCHA

Swedish Reined Cow Horse Association

Kalender 2022

Februari 19

Årsmöte kl 14.00, sker digitalt via Google Meets.

 

Maj 6-8

Cow Town Challenge, Axevalla, arrangör SRCHA


Maj 25-29

Tävlingen är inställd av hälsoskäl hos showmanagement. Nordic American Days, Axevalla , arrangör TPH Shows, erbjuder SRCHA och NRCHA klasser under fredag-lördag


Oktober 7-9 

Peo Ejderhall Memorial, Axevalla, arrangör SRCHA


December 3-4

NRCHA domarseminarium med Chris Benedict. Mer info ligger på startsidan. Arrangör SRCHA.Vi tackar Borgunda Bygghandel AB

för vår sargtäckare till staketet på tävlingsplatsen