SRCHA

Swedish Reined Cow Horse Association

Pay-out / Prispengar

  • Tävlingens olika avgifter ska framgå i propositionen och hur stor del av startavgiften som räknas till pott för prispengar (add back/jackpot). Startavgift avser anmälningsavgift/entry fee för klass. Avgifter avseende t ex cattlecharge, office- och veterinäravgifter ingår ej i pott.
  • fr o m 2018. För varje startande häst i en Year End Award klass tillfaller 50 kr SRCHA. Den kostnaden kan ingå i startavgift för klass och ska då räknas av, innan Arrangörens fördelning av prispengar sker. Alternativt som en separat avgift i propositionen och då går hela startavgiften till fördelning. Vad som gäller ska framgå av propositionen och vara tydligt för ryttarna och föreningen.

      Därefter betalar Arrangören ut:

  • 50 % i prispengar till ryttare i varje klass. Fördelas enl NRCHA Payout Chart, Rulebook 7.2
  • 50 % behålls av Arrangören
  • Avgift som tillfaller SRCHA (retainage) för vissa klasser används av föreningen till kostnader för Year End Awards och dess administration. Det är styrelsens ambition att våra YEA bältesbucklor fortsättningsvis ska betalas av föreningen.

NRCHA payout chart, Rulebook 7.2