SRCHA

Swedish Reined Cow Horse Association

Ansöka om att hålla SRCHA godkända klasser för andra tävlingsarrangörer

RYTTAR - KATEGORIER

För fullständiga definitioner av kategorier gäller NRCHA regelbok. Ryttaren bär ansvar för att vara startberättigad i klass. 

Open

Ryttare som är tränare av ryttare eller hästar eller som tävlar hästar som ägs av någon annan. Både ryttare och hästägare ska vara medlem i SRCHA.

Non Pro

En Non Pro ryttare får endast tävla hästar som ägs av ryttaren själv eller någon inom närmaste familjen (förälder, barn, make eller maka m.fl). Både ryttare och hästägare ska vara medlem i SRCHA.

En Non Pro ryttare kan definieras som en person, oavsett ålder, som inte får ersättning direkt eller indirekt för att tävla, träna, ge lektioner, hålla clinics eller assistera i träning av häst mot ersättning. Detta inkluderar inte prispengar. Betalning av startavgifter och kostnader av annan än Non Pro eller den personens närmaste familj anses vara en ersättning.

Vi rekommenderar att du läser fullständiga definitioner och beskrivningar av dessa i regelboken (NRCHA rulebook sektion 2).

fr o m 2018: SRCHA införde en Non Pro Deklaration för att få ryttarstatus som Non Pro och därmed vara startberättigad i SRCHA Non Pro klasser. Deklaration ska lämnas varje år.

Youth

Man kan rida som Youth till och med det tävlingsår man fyller 19 år. Inom NRCHA gäller ett "brutet" år. Ett tävlingsår startar den 16 november (år 1) och avslutas den 15 november (år 2). På den första dagen, den 16 november, ska man vara 18 år eller yngre för att tävla som Youth. Du rider därefter som Youth fram till och med 15 november, även om du fyller 19 under tiden. (NRCHA rulebook 2.6)

Youth ryttare behöver inte själv äga hästen som tävlas i en Youth klass. Både ryttare och hästägare ska vara medlem i SRCHA. Youth-ryttare får starta i en Non Pro klass, under förutsättning att man då uppfyller kraven för Non Pro-ryttare. (NRCHA rulebook 2.7).

Regelboksändring fr o m 16 nov 2016: Show Management kan hindra Youth ryttare från att tävla hingst i Youth klasser.

fr o m 2018: SRCHA införde en Non Pro Deklaration för att få ryttarstatus som Non Pro och därmed vara startberättigad i SRCHA Non Pro klasser. Samma deklaration gäller även Youth ryttare so vill få tävla i Non Pro klasser. Deras medlemskort innehåller då Youth+Non Pro. Deklaration ska lämnas varje år.

Rookie

Non Pro ryttare som aldrig tävlat i någon form av cowhorse. Eftersom denna kategori är ny år 2010 innebär detta att de som tidigare varit med och tävlat aldrig kan bli Rookie, men att de som börjar som Rookie kommer att kunna tävla både i Rookie, Non Pro, Youth och Open, till dess att de tjänat mer än 1000 SEK i prispengar i cowhorse, då utesluts de automatiskt ur Rookie-kategorin.

I dokument för SRCHA Lifetime Earnings Ryttare är alla med minst 1000 kr i prispengar gråmarkerade oavsett ryttarens status.

fr o m 2018: SRCHA införde en Non Pro Deklaration för att få ryttarstatus som Non Pro och därmed vara startberättigad i SRCHA Non Pro klasser. Deklaration ska lämnas varje år.

Foto: Maria von Arbin

Foto: Mi Ritzén

TÄVLINGS - KLASSER

För fullständiga definitioner gäller NRCHA regelbok. I alla klasser gäller regler för utrustning enligt NRCHA regelbok för både häst och ryttare. Glöm inte dina chaps eller chinks!

Open/Non Pro Bridle

En komplett cowhorse-klass: torrmönster (reining) samt ko-del (boxning, down the fence och cirkling).

Open/Non Pro Snafflebit/Hackamore

En komplett cowhorse-klass: torrmönster (reining) samt ko-del (boxning, down the fence och cirkling).

Hästarna är 5 år eller yngre och rids med snafflebit eller hackamore. 

Non Pro Limited

I denna klass ingår endast boxning (dvs hålla kon vid kortsidan av arenan i 50 sek) samt ett utvalt reiningmönster. Betsling efter hästens ålder (se NRCHA regelbok). Nya regler gäller fr o m 17nov 2013 (NRCHA Rule book 2014). Du får starta i Non Pro Limited fram till att du tjänat in motsvarande $ 750 i fence-klasser. Prispengar räknas från alla former av tävlingar och från alla arrangörer. Ryttaren bär ansvaret för att vara startberättigad i denna klass.

Tidigare gällde att du inte längre var startberättigad när du gjort tre fence-runs. Har du tre fence-runs före datum för ändring gäller de äldre reglerna. Om du inte hade tre fence-runs vid tillfället räknas du efter nya regler och får rida både Limited och fence-klasser tills du uppnår motsvarande $ 750 i fence-klasser. 

Rookie Non Pro Limited

Som Non Pro Limited - men ryttaren får ha uppnått max 1000 kr i intjänade prispengar i SRCHA, ERCHA, NRCHA-klasser.

Youth Limited

Samma som Non Pro Limited - men endast för ungdomsryttare. Youth-klasser får ej gå concurrent med andra klasser. Du får starta i Youth Limited fram till att du tjänat in motsvarande $ 750 i fence-klasser, se regeländring startberättigad Non Pro Limited.

Youth Bridle/Snafflebit/Hackamore

En komplett cowhorse-klass: torrmönster (reining) samt ko-del (boxning, down the fence och cirkling). Betsling enligt hästens ålder á la Limited-klasserna. För hästar 6 år och äldre gäller bridle och hästen rids på en hand. Hästar 5 år och yngre får även ridas med snafflebit/hackamore och hästen rids på två händer. För start med S/H utrustning gäller att hästen inte tidigare har tävlats i bridle eller tworein i fence-klasser. Oavsett hästens ålder är det även möjligt att tävla hästen i two rein (endast ett år) om hästen inte tidigare har tävlats i bridle utrustning i fence-klasser.

Open/Non Pro Two rein

En komplett cowhorse-klass: torrmönster (reining) samt ko-del (boxning, down the fence och cirkling). Rids i godkänd two-rein utrustning. Öppen för häst i vilken ålder som helst, som inte har tävlat i bridle down the fence före aktuellt tävlingsår. Häst kan endast tävlas under ett år i denna klass. Under just det året kan man starta både Two-Rein och Bridle klass. Räknas inte mot Year End Awards.

Open/Non Pro/Non Pro Limited Bridle Spectacular

De finns tre moment i en Bridle Spectacular. Herdwork, Rein work och Fence work. Undantaget Non Pro Limited där avslutande ko-del enbart består av boxning i 50 sek. Poäng från varje moment räknas samman för resultat. Räknas inte mot Year End Awards.

Open Limited

I denna klass ingår endast boxning (dvs hålla kon vid kortsidan av arenan i 50 sek) samt ett utvalt reiningmönster. Betsling efter hästens ålder (se NRCHA regelbok). Du får starta i Open Limited fram till att ryttaren tjänat in motsvarande $ 750 i fence-klasser. Prispengar räknas från alla former av tävlingar och från alla arrangörer. Räknas inte mot Year End Awards.

Green Horse Open Limited

I denna klass ingår endast boxning (dvs hålla kon vid kortsidan av arenan i 50 sek) samt ett utvalt reiningmönster. Betsling efter hästens ålder (se NRCHA regelbok). Det finns ingen begränsning gällande ryttarens intjänade pengar men hästen får göra max 2 starter i denna klass och hästen har inte tidigare startat i annan boxnings- eller fence-klass. Räknas inte mot Year End Awards.

Step Up Boxing (for Non Pro Limited ryttare)

En träningsklass som infördes 2016. Avser vara en upptrappning från limited-klasser till fence-klasser. I denna klass rider du först ett reiningmönster innan momentet "Box to Box". Under 1 min 45 sek boxas kon på kortsidan, tas ner längs med långsidan och boxas därefter igen på motsatta kortsidan. Inga fence-turns eller cirklingar. Betsling efter hästens ålder (se NRCHAs regelbok). Räknas inte mot Year End Awards. Räknas inte med i SRCHA Lifetime earnings för varken häst eller ryttare och påverkar inte ryttarens startberättigande i Non Pro Limited klasser.

Open/Non Pro Herd Work

Träningsklass. Rids på snafflebit eller hackamore oavsett hästens ålder. Valfritt med en eller tvåhandsfattning men får inte växla emellan.

Räknas inte mot Year End Awards. Räknas inte med i SRCHA Lifetime earnings för varken häst eller ryttare.