SRCHA

Swedish Reined Cow Horse Association

Deltagarlista aktuell per 2022-05-05 - publicerad

En deltagarlista är inte det samma som en startlista, den kommer först på tävlingsplatsen!

Startlistor Klass 1-2

Startlistor klass 3-25

1 timmes Lunch efter klass 5

Extra veterinär besiktning efter klass 10

Startlistor klass 26-46 lördag

OBS Cattle penning klasserna 25+26 flyttas till att gå mellan klass 43-44 i morgon lördag

Startlistor klass 47-59 Söndag

Tidsplan

ALLA hästar ska besiktas varje dag innan start, även hjälphästar i Herdwork.

Glöm inte hästpass och vaccinationsintyg. Inga undantag från vaccinationskrav.


Fri ridning:

Banan kommer att vara öppen när den sista klassen är klar på kvällen.

Banan kommer att vara öppen fram till kl 8.00 varje morgon. 

Mellan fredag och lördag kommer boxen för cattlepenning stå kvar inne på arenan.

TORSDAG

Sekretariatet öppet mellan kl 16-21

Paid Warm Up startar kl 18.30


FREDAG

Sekretariat öppet från kl 7.30

Vet besiktning kl 8-9

Tävlingen startar kl 9

Extra besiktningstid direkt efter klass # 10

LÖRDAG

Sekretariat öppet från kl 7.30

Vet besiktning kl 8-9

Korna släpps in på banan kl. (ej än publicerat) för hjordsättning till första klassen

Tävlingen startar kl 9

Extra besiktningstid direkt efter klass # 25

SÖNDAG

Sekretariat öppet från kl 7.30

Vet besiktning kl 8-9

Tävlingen startar kl 9