SRCHA

Swedish Reined Cow Horse Association

Deltagarlista, per 2022-10-05

En deltagarlista är inte det samma som en startlista, den kommer först på tävlingsplatsen!

Startlistor Paid Warm Up torsdag, startar kl 19

Startlistor fredag

Startlistor lördag

Startlistor söndag

Knapptext

Tidsplan

ALLA hästar ska veterinärbesiktas varje dag innan start, även hjälphästar och hjordsättare i Cutting, Herd Work och Cattle Penning.

Glöm inte hästpass och vaccinationsintyg. 

Inga undantag från anläggningens vaccinationskrav.


Fri ridning:

Banan kommer att vara öppen när den sista klassen är klar på kvällen.

Banan kommer att vara öppen fram till kl xx.xx varje morgon. 

TORSDAG

Sekretariatet öppet mellan kl 17.30-21

Paid Warm Up startar kl 19


FREDAG

Sekretariat öppet från kl 7.30

Vet besiktning kl 8-9 + en extra besiktning efter klass nr 6

Tävlingen startar kl 9

LÖRDAG

Sekretariat öppet från kl 7.30

Vet besiktning kl 8-9 + en extra besiktning efter klass nr 27

Tävlingen startar kl 9

SÖNDAG

Sekretariat öppet från kl 7.30

Vet besiktning kl 8-9

Tävlingen startar kl 9