SRCHA

Swedish Reined Cow Horse Association

Deltagarlista, per 2023-xx-xx, ej än publicerad

En deltagarlista är inte det samma som en startlista, den kommer först på tävlingsplatsen!

Startlistor fredag, Paid Warm Up

Startlistor lördag 

Startlistor söndag 

Tidsplan

ALLA hästar ska veterinärbesiktas varje dag innan start, även hjälphästar och hjordsättare i Cutting, Herd Work och Cattle Penning.

Glöm inte hästpass och vaccinationsintyg. Inga undantag från vaccinationskraven, vi följer Svenska Ridsportsförbundets regler.


Fri ridning:

Banan kommer att vara öppen när den sista klassen är klar på kvällen.

Banan kommer att vara öppen fram till kl xx.xx varje morgon. 

Natten mellan lördag och söndag kommer grindarna för Ranch Sorting att stå kvar inne på arenan.

FREDAG

Sekretariatet öppet mellan kl 16-21

Paid Warm Up startar kl XX

LÖRDAG

Sekretariat öppet från kl 8.00

Vet besiktning kl 8-9 + en extra besiktning efter klass nr 9

Tävlingen startar kl 9

SÖNDAG

Sekretariat öppet från kl 8.00

Vet besiktning kl 8-9

Tävlingen startar kl 9