SRCHA

Swedish Reined Cow Horse Association

Styrelsen: [email protected]

Frågor & förslag till valberedningen: [email protected]

Frågor om:

Ekonomi, medlemskap: Maria Bogestav [email protected] 

Webbsida administratör, extern roll utanför styrelsen: Marit Elmhagen

FB-sida administratörer: Fredrika Ek och Peter Eggert

Sponsorhingstar: Fredrika Ek [email protected]

Marknadsansvarig: Silvio Wirth 

Profilkläder: Klas Henriksson 

Ungdomsansvarig: Silvio Wirth [email protected]

Styrelsens sammansättning 2022

Ordförande

Silvio Wirth, Mårdaklev, 072-528 24 89

Vice ordförande

Klas Henriksson, Tidaholm, 0732-03 62 70

Sekreterare

Fredrika Ek, Hova, 0702-41 20 98

Kassör

Maria Bogestav, Tidan, 0709-90 26 76


Ledamöter

Johnny Nilsson, Hova, 0708-10 99 57

Kajsa-My Stein, Tidaholm, 073-503 44 41

Peter Eggert, Gnosjö, 0706-04 69 89


Suppleanter

Sara Lindberg, Ullared, 0735-77 91 73

Katrin Nyman, Nykvarn, 0704-91 27 70


Revisor

Jennifer Liljebjörn, Kungsbacka

Revisorssuppleant

Marit Elmhagen, Tidaholm, 070-239 95 44


Valberedning

Kent Bogestav (sammankallande), Tidan, 070-311 56 26

Malin Torstensson, Bredared, 0729-303497

Emil Karlsson, Tidaholm, 072-168 09 98